Bộ 24+ cặp từ trái nghĩa quen thuộc với bé

Dạy bé các cặp từ trái nghĩa là cách học từ độc đáo, thú vị giúp trẻ dễ nhớ và dễ hình dùng từ vựng hơn. Trong giáo án các cô giảng dạy cho trẻ mầm non cũng thường có những bài giảng về các từ trái nghĩa. Chính vì vậy, Tingenz xin chia sẻ các thẻ cặp từ trái nghĩa để giáo viên có thể tải, in và cũng có thể tham khảo cho giáo án của mình thêm hấp dẫn hơn.

>>> XEM THÊM:

Bộ thẻ cặp từ trái nghĩa

Từ trái nghĩa là những từ, cụm từ có ý nghĩa đối lập nhau trong mối quan hệ đối lập, chúng khác nhau về ngữ âm và phản ánh, diễn tả các sự vật, sự việc khác nhau rõ rệt để thể hiện cho người đọc người nghe hiễu rõ.

Từ, cụm từ trái nghĩa có nhiều loại như tính từ, trạng từ, danh từ và động từ. Giáo viên cần giải thích cho các bé nghĩa và sử dụng cách sử dụng các từ vựng đó để bé có thể sử dụng phù hợp.

Đưới đây là các cặp từ trái nghĩa và thẻ hình mô tả tính chất về từ vựng đó:

Bài tập vận dụng

Còn rất nhiều từ vựng trái nghĩa khác trong tiếng việt để có thể đưa vào bài học của mình. Hãy đặt câu hỏi và hướng dẫn có bé tìm kiếm những cụm từ khác để bé có thể vận dụng để nhớ nhiều, lâu hơn nhé.

Dưới đây là một số bài tập ngắn để bé thực hành:

1. Tìm từ trái nghĩa cho các từ và đặt câu với các từ đó:

 • Nhạt  – ?
 • Yêu – ?
 • May mắn – ?
 • Nhanh – ?
 • Thắng – ?
 • Mạnh – ?

Tìm các từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ sau:

 • Gần mực thì đen – gần đèn thì sáng
 • Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
 • Chân cứng đá mềm
 • Lá lành đùm lá rách
 • Bán anh em xa mua láng giềng gần
 • Mẹ giàu con có, mẹ khó con không

Trên đây, Tingenz.com đã chia sẻ về từ trái nghĩa, bộ thẻ về các cặp từ trái nghĩa và một vài bài tập để giảng dạy cho các bé. Mong rằng giáo viên, phụ huynh và các bé sẽ có thêm tài liệu để có buổi học hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *