Cách tính phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 và bài tập chi tiết

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 là những kiến thức số học cơ bản được dạy trong SGK toán lớp 2. Chính vì thế các em cần nắm vững kiến thức này để thực hiện các phép tính chính xác và học tiếp các phép tính nhân chia khó hơn. Trong bài viết này, Tingenz sẽ chia sẻ cách thức hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 và hướng dẫn giải các bài tập chi tiết.

Số trừ và số bị trừ là gì?

Trước khi học về phép tính trừ chúng ta cần nhắc lại một số định nghĩa liên quan đến phép trừ.

Số bị trừ là số lượng giá trị ban đầu, còn số trừ là số lượng giá trị cần được lấy đi.

Kết quả của phép trừ gọi là hiệu.

[ Số bị trừ ] – [ Số trừ ] = [ Hiệu ]

Cách tính phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Chúng ta có thể khái quát cách tính phép trừ đơn giản trong phạm vi 100 với 4 bước sau và ví dụ trực quan:

Thực hiện phép trừ 86 – 34.

Bước 1: Viết phép tính trừ theo cột với số bị trừ ở hàng trên và số trừ ở hàng dưới.

Xác định số bị trừ là 86 và số trừ là 34 như hình bên dưới

Bước 2: Tính toán từ trái sang phải. Lấy số đơn vị ở hàng trên trừ cho số đơn vị ở hàng dưới (Nếu kết quả âm thì mượn 1 ở hàng chục để trừ) và ghi kết quả xuống bên dưới ở hàng đơn vị

Lấy hàng đơn vị số 6 của số bị trừ – số 4 của số trừ = 2

Bước 3: Lấy số hàng chục ở trên trừ cho số hàng chục ở dưới (Nếu ở trên có mượn thì hàng chục bên dưới sẽ thêm 1 rồi thực hiện phép trừ) và ghi các kết quả ở cột hàng chục.

Lấy hàng chục số 8 của số bị trừ – số 3 của số trừ = 5

Bước 4: Kết quả sẽ là kết quả cuối cùng của phép trừ.

Vậy kết quả của 86 – 34 = 52

Với 4 bước trên, chúng ta có thể tính được phép trừ của hai số trong phạm vi 100 và cần lưu ý đặt đúng số bị trừ ở trên, số trừ ở dưới sao cho thẳng hàng.

Ví dụ về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài tập 1: Thực hiện phép trừ: 64 – 25 = ?

Lời giải: Đặt 64 ở hàng trên cùng và 25 ở hàng dưới cùng. Tính 4 – 5: Phải mượn 1 từ hàng chục nên kết quả là 14 – 5 = 9. Tính 6 – 2: Kết quả là 4.

Vậy 64 – 25 = 39.

Bài tập 2: Thực hiện phép trừ: 98 – 72 = ?

Đặt 98 ở hàng trên cùng và 72 ở hàng dưới cùng. Tính 8 – 2: Kết quả là 6. Tính 9 – 7: Kết quả là 2.

Vậy 98 – 72 = 26.

Bài tập 3: Thực hiện phép trừ: 86 – 49 = ?

Đặt 86 ở hàng trên cùng và 49 ở hàng dưới cùng. Tính 6 – 9: Phải mượn 1 từ hàng chục nên kết quả là 16 – 9 = 7. Tính 8 – 4: Kết quả là 4.

Vậy 86 – 49 = 37.

Bài tập 4: Thực hiện phép trừ: 75 – 33 = ?

Đặt 75 ở hàng trên cùng và 33 ở hàng dưới cùng. Tính 5 – 3: Kết quả là 2. Tính 7 – 3: Kết quả là 4.

Vậy 75 – 33 = 42.

Bài tập 5: Thực hiện phép trừ: 92 – 57 = ?

Đặt 92 ở hàng trên cùng và 57 ở hàng dưới cùng. Tính 2 – 7: Phải mượn 1 từ hàng chục nên kết quả là 12 – 7 = 5. Tính 9 – 5: Kết quả là 4.

Vậy 92 – 57 = 35.

Bài tập 6: Hạnh và Mai giúp bà nhặt trứng gà, Hạnh nhặt được 45 quả, Mai nhặt được ít hơn Hạnh 16 quả. Hỏi Mai nhặt được bao nhiêu quả trứng gà?

Đáp án: 6 quả trứng

Bài tập 7: Tìm số thích hợp ở chỗ bị mờ trong 2 phép tính sau đây:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 và các bài tập có liên quan để luyện tập. Các em học sinh các bước cơ bản thực hiện và vận dụng để thực hiện chính xác nhé. Chúc các em học tập vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *